gallery/live lael nice 45 copia
gallery/suscribete-copia

VISYON E MISYON  GWOUP NISSI

Se yon group evanjelizasyon ki genyen kom bi : Non selman mennen nanm bay Kris men ede moun tou nan lapriye epi nan lot fason tou, Anfen Group Nissi se yon zanmi Fidel pou tout lavi